EŞ ANLAMLI KELİMELER SÖZCÜKLER CÜMLELER ANLAMLARIÖğrenci arkadaşların en çok aradıkları ve ihtiyaç duydukları Eş Anlamlı Kelimeler , sözcükler, cümleler ve anlamları ile ilgili birbirişle anlamca aynı olan eş anlamlı kelimeleri bir araya toplayarak sizlerin hizmetine sunmuş bulunmaktayız.

EŞ ANLAMLI KELİMELER VE ANLAMLARI – KARŞILIKLARI ÖRNEKLER

barış = sulh resim = fotoğraf çabuk = tez araç = vasıta
sıfat = önad ortalama = vasat ad = isim muallim = öğretmen
duru = berrak meydan = alan deprem = zelzele gezmek=seyranetmek
fakir = yoksul cet = ata hatıra = anı doktor = hekim
cevap = yanıt veteriner = baytar yıl = sene ihtiyaç = gereksinim
sene = yıl traktör = motor ayakkabı = kundura matem = yas
imtihan = sınav rüştiye = ortaokul yetenek = kabiliyet uygarlık = medeniyet
abide = anıt okul = mektep hekim = doktor ulu = yüce
hediye = armağan misafir = konuk sevinçli = neşeli cimri = pinti
ırmak = nehir dost = arkadaş vazife = görev hasret = özlem
emniyet = güven çağrı = davet problem = sorun siyah = kara
soru = sual cevap = yanıt yel = rüzgar işçi = amele
sevinç = mutluluk rüya = düş aş = yemek doğa = tabiat
esir = tutsak öykü = hikaye ilave = ek istikbal = gelecek
yetenek = beceri yaşlı = ihtiyar önder = lider hısım = dost
hasım = düşman ana – temel – esas dilek – istek – arzu öğrenci = talebe
dizi = sıra zırnık = metelik güç = kuvvet kıyı = kenar
tümce = cümle akıl = us ulus = millet asır = yüzyıl
yılmak = bırakmak küçük = ufak ihtiyar = yaşlı kirli = pis
kuvvetli = güçlü çabuk = acele atik = seri elbise = esbap
yurt = vatan yanıt = cevap sözcük = kelime sebep = neden
arzu = istek kalp = yürek idare = yönetim idadi = lise
sorumluluk=mesuliyet dam = çatı abece = alfabe deva = ilaç
anlam = mana silah = tabanca önem = ehemmiyet ilgi = alaka
kural = kaide bilinen = malum tören = merasim serüven = macera
şaka = latife sıhhat = sağlık tasa = üzüntü

BURADA BULAMADIĞINIZ VEYA AKLINIZDA OLUPDA BURADA YER ALMAYAN KELİMELERİ AŞAĞIDAN YORUM OLARAK GÖNDEREBİLİRSİNİZ, EKSİK KELİME VE CÜMLELER SÖZCÜKLER SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTE OLUP, SİZLERDE BUNA KATKIDA BULUNABİLİRSİNİZ. ŞİMDİDEN TÜM ÖĞRENCİ ARKADAŞLARA BAŞARILAR DİLERİZ.

Eş Anlamlı Kelimeler

BİRBİRİ İLE AYNI ANLAMI TAŞIYAN eş anlamlı kelimeler SÖZCÜKLERİ LİSTESİ AŞAĞIDA YER ALMAKTADIR,

abide eş anlamlısı : anıt
acele eş anlamlısı : çabuk
acemi eş anlamlısı : toy
aciz eş anlamlısı : güçsüz
ad eş anlamlısı : isim
adalet eş anlamlısı : hak
adet eş anlamlısı : sayı
aka eş anlamlısı : büyük
akıl eş anlamlısı : us
akşam eş anlamlısı : gece
al eş anlamlısı : kırmızı
alelade eş anlamlısı : sıradan
aleni eş anlamlısı : açık
ara eş anlamlısı : fasıla
araba eş anlamlısı : otomobil
armağan eş anlamlısı : hediye
aşk eş anlamlısı : sevi
atik eş anlamlısı : seri
ayakkabıeş anlamlısı : pabuç
ayrım eş anlamlısı : fark
ayrıntı eş anlamlısı : detay
bacı eş anlamlısı : kız kardeş
bağışlama eş anlamlısı : affetme
basınç eş anlamlısı : tazyik
baş eş anlamlısı : kafa
bayağı eş anlamlısı : adi
bencil eş anlamlısı : egoist
beyaz eş anlamlısı : ak
bonkör eş anlamlısı : cömert
cennet eş anlamlısı : aden
cevap eş anlamlısı : yanıt
cılız eş anlamlısı : zayıf
cimri eş anlamlısı : pinti
cümle eş anlamlısı : tümce
çabuk eş anlamlısı : acele
çağrı eş anlamlısı : davet
çamur eş anlamlısı : balçık
çare eş anlamlısı : deva – umar
değerli eş anlamlısı : kıymetli
deneyim eş anlamlısı : tecrübe
denk eş anlamlısı : müsavi
deprem eş anlamlısı : zelzele
dil eş anlamlısı : lisan
dilek eş anlamlısı : istek – arzu
dize eş anlamlısı : mısra
dizi eş anlamlısı : sıra
doktor eş anlamlısı : hekim
dost eş anlamlısı : arkadaş
duygu eş anlamlısı : his

edebiyat eş anlamlısı : yazın
edep eş anlamlısı : adap
ehemniyet eş anlamlısı : önem
elbise eş anlamlısı : esbap
emniyet eş anlamlısı : güven
ender eş anlamlısı : nadir
eser eş anlamlısı : yapıt
eş anlamlı eş anlamlısı : anlamdaş
ev eş anlamlısı : konut
fakir eş anlamlısı : yoksul
fark eş anlamlısı : ayrım – nüans – başkalık
fayda eş anlamlısı : yarar
fena eş anlamlısı : kötü
fikir eş anlamlısı : düşünce – ide
gemi eş anlamlısı : vapur
gezgin eş anlamlısı : seyyah
gezmek eş anlamlısı : dolaşmak
gezi eş anlamlısı : seyahat
gökyüzü eş anlamlısı : sema
görev eş anlamlısı : vazife
gözlem eş anlamlısı : rasat
güç eş anlamlısı : kuvvet
güçlü eş anlamlısı : kuvvetli
hadise eş anlamlısı : olay
hareket eş anlamlısı : kinetik
hasım eş anlamlısı : düşman
hasret eş anlamlısı : özlem
hatıra eş anlamlısı : anı
hediye eş anlamlısı : armağan
hekim eş anlamlısı : doktor
hısım eş anlamlısı : dost
ırak eş anlamlısı : uzak
ırmak eş anlamlısı : nehir

EŞ ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ

Eş Anlamlı Kelimeler, Yakın Anlamlı Kelimeler, EŞ ANLAMLI KELİMELER LİSTESİ
-
barış- sulh
resim- fotoğraf
çabuk – tez
araç – vasıta
Sıfat-Önad
ortalama – vasat
Ad-İsim
Muallim-Öğretmen
Duru-Berrak
Meydan-Alan
Deprem-Zelzele
gezmek-seyranetmek
fakir-yoksul
cet- ata
hatıra-anı
doktor-hekim
cevap-yanıt
veteriner-baytar
yıl-sene
ihtiyaç-gereksinim
sene-yıl
traktör -motor
ayakkabı-kundura
matem-yas
İmtihan-Sınav
rüştiye—ortaokul
yetenek—kabiliyet
uygarlık—medeniyet
abide-anıt
okul- mektep
hekim- doktor
ulu- yüce
hatıra- anı
hediye- armağan
yıl -sene
misafir- konuk
sevinçli-neşeli
cimri-pinti
ırmak-nehir
dost-arkadaş
vazife-görev
hasret-özlem
emniyet-güven
çağrı-davet
problem-sorun
siyah-kara
soru-sual
cevap-yanıt
yel-rüzgar
işçi-amele
sevinç-mutluluk
Rüya-Düş
Aş-Yemek
Doğa-Tabiat
Esir-Tutsak
Vazife-Görev
Öykü-Hikâye
İlave-Ek
istikbal – gelecek
yetenek- beceri
Yaşlı- ihtiyar
siyah- kara
okul- mektep
önder-lider
hısım-dost
hasım-düşman
ana-temel-esas
dilek-istek-arzu
armağan-hediye
cimri-pinti
öğrenci-talebe
öğretmen-muallim
dizi-sıra
zırnık-metelik
siyah- kara
önder -lider
hısım- dost
güç -kuvvet
dizi- sıra
Kıyı – kenar
tümce- cümle
akıl- us
ulus- millet
asır- yüzyıl
yılmak- bırakmak
imtihan-sınav
küçük-ufak
ihtiyar-yaşlı
kirli-pis
kuvvetli-güçlü
çabuk-acele
yılmak-bıkmak
atik-seri
resim- fotoğraf
elbise -esbap
Yurt-Vatan
Yanıt-Cevap
Tümce-Cümle
Ulus-Millet
Sözcük-Kelime
İhtiyar-Yaşlı
Sebep-Neden
Arzu-İstek
Kalp-Yürek
uygarlık- medeniyet
idare – yönetim
idadi – lise
sorumluluk- mesuliyet
dam- çatı
abece – alfabe
deva – ilaç
anlam – mana
silah – tabanca
önem – ehemmiyet
ilgi – alaka
kural – kaide
bilinen – malum
tören – merasim
serüven – macera
şaka – latife
sıhhat – sağlık
tasa – üzüntü